BasisRijkunst volgt het Skala der Ausbildung als leidraad

Op een scheef fundament kan men geen recht huis bouwen! Dit geldt zeker ook voor het trainen van paarden. Neemt men de natuurlijke scheefheid niet in acht, of slaat men treden van de trainingspiramide over, dan zal dat later in de opleiding zonder meer tot uiting komen. Daarom is het belangrijk een gedegen fundament vanaf de bodem op te bouwen, een stevige bodem waar men altijd op terug kan vallen.

“Dressuur is er voor het paard, het paard is er niet voor de dressuur”. De meeste ruiters hebben wel eens gehoord van het Skala der Ausbildung of de ’trainingspiramide’.

trainingspiramide.jpg-for-web-large

Het Skala der Ausbildung geeft schematisch de opbouw van de training van het paard weer. De piramide is opgebouwd uit zes tredes. De volgende stap is gebouwd op en wordt gesteund door de vorige trede. Een trede overslaan leidt uiteindelijk tot problemen.

Het skala helpt niet alleen bij de training van het paard maar dient ook als troubleshooter voor het geval er onverhoopt toch problemen opduiken. Als er problemen ontstaan in de aanleuning, kun je stap voor stap teruggaan en in het Skala en zoeken waar de wortel van het probleem ligt.

Bijvoorbeeld: aanleuning staat op trede 3, ga na of aan alle voorwaarden wordt voldaan van trede 2 en ga eventueel terug naar trede 1, takt/ritme.

Het is handig om de begrippen van het Skala te leren en het doel te begrijpen. Voor de basisdressuur zijn de eerste drie tredes heel belangrijk. Als deze drie tredes ook in de dressuuroefeningen terug te zien zijn dan komt men als vanzelf aan bij trede 4. Rechtrichten door middel van correct voorwaarts neerwaarts rijden, ontwikkelt een paard dat soepel naar links en naar rechts kan buigen, zijn gewicht over vier benen verdeelt en draagkracht ontwikkelt zodat ook oefeningen als bijvoorbeeld schouderbinnenwaarts in takt, losgelaten en in de correcte aanleuning uitgevoerd kunnen worden.

Rechtrichten, een woord dat steeds meer gehoord wordt in de training van een paard. Alhoewel het rechtrichten van een paard een van de basisvoorwaarden is bij het verkrijgen van een sterk en soepel bewegend paard, wordt er vaak helaas te weinig aandacht aan besteed. De oude meesters gaven al aan dat rechtrichten van groot belang is om een soepel wendbaar paard te verkrijgen.

Als men het skala erop na slaat dan staat rechtrichten op de 4e trede. Betekent dat dat je dan pas gaat rechtrichten? Nee, rechtrichten begint al bij het allereerste begin en is verweven in de basisoefeningen die uiteindelijk naar een rechtgericht paard leiden.

Rechtrichten is niet maar één oefening of maar één onderdeel van een training. Rechtrichten dient altijd als uitgangspunt te worden gezien in de training van een paard. Een paard dat niet rechtgericht wordt, zal zich niet aan beide zijdes gelijkmatig kunnen ontwikkelen, niet in balans kunnen lopen en niet kunnen verzamelen.

Met rechtrichten worden de spieren getraind om fysieke inspanningen te kunnen uitvoeren. Het zijn de spieren die het skelet steun bieden en zorgen dat het skelet kan bewegen. Aan de botten van een paard kunnen we niets veranderen, maar de spieren kunnen we wel trainen zodat overmatige slijtage van het skelet kan worden voorkomen.

Het woord ‘rechtrichten’ kan men dus ook vervangen door ‘gymnastiseren’ of ‘dressuur’.

Grondwerk is een onderdeel van de training waarbij het paard zonder ruitergewicht getraind wordt, en daardoor een bijdrage levert aan de gymnastisering van het paard. Door de rechtrichtende buigingsarbeid door middel van grondwerk te trainen, wordt het paard voorbereid op het rijden en ondersteunt het rijden. Grondwerk/longeren geeft vanaf de grond ook een mooi beeld van hoe het paard zich beweegt. Op een andere manier voel je en zie je de eventuele aandachtspunten en die kunnen een waardevolle toevoeging zijn voor de training onder het zadel.

Klik hier voor meer informatie over rechtrichten.

voorbeeld klassiek