Juni 2009: werken aan nageeflijkheid in de grondoefeningen

Op dit moment wordt er gewerkt aan meer nageeflijkheid in de grondwerkoefeningen en is er een begin gemaakt met rijden, wat Eagle ook heel netjes oppakt.

Schouder voor.

Schouderbinnenwaarts.

Travers.

Schouder voor.

Schouderbinnenwaarts
Travers.

Draven.

Draven.

Draf op de cirkel.

Draf op de cirkel.

En tot slot een galop.

Ja hoor, jullie mogen trots zijn op jezelf!